Introductory seminar

Program

Otvorenie seminára a príhovory

 1. Generálny riaditeľ VIPO a. s.
 2. zástupca Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike*
 3. zástupca Výskumnej agentúry*

  *v prípade ich prítomnosti

Predstavenie projektu

 1. Technické východiská projektu
  1. Pätkové lano
  2. Účel
  3. Druhy
  4. Technológie výroby
 2. Ciele a výstupy projektu
  1. Výstupy stanovené vo výzve BIN-01
  2. Základný cieľ projektu
  3. Parciálne ciele projektu
  4. Ďalšie ciele projektu
 3. Štruktúra a realizácia projektu

Aktivity projektu

 1. Súčasné zariadenia na výrobu pätkových lán a predpoklady budúceho vývoja v oblasti mechanickej konštrukcie a riadiacich systémov
 2. Pogumovacie systémy zariadení na výrobu pätkových lán
 3. Implementácia princípov Industry 4.0 a prostriedkov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobných zariadeniach
 4. Modularita, rekonfigurabilita a škálovateľnosť výrobných zariadení

Dodávatelia a odberatelia

 1. Bekaert Slovakia s.r.o.: Oceľový drôt – základný materiál na výrobu pätkových lán
 2. Continental Matador Rubber, s.r.o.: – prístupy spoločnosti k inováciám a ekológii

Fotografie zo semináru

Prejsť do galérie