Viac o projekte
Ekologizácia výroby pätkových lán automobilových plášťov na základe technologických inovácií výrobných zariadení a procesov
Eco BEAD
Projekt
Spoločným úsilím k
zelenej
Európe
inkluzívnej
a
,
konkurencieschopnej
Viac o Nórskych grantoch

Inovácie pre zelenšie technológie a výrobky

Viac o projekte

Aktivita 1

Konceptuálny návrh unifikovaného radu zariadení na výrobu pätkových lán automobilových plášťov

Viac o aktivite


Aktivita 2

Návrh energeticky efektívneho a technicky zdokonaleného systému na pogumovanie drôtu

Viac o aktivite


Aktivita 3

Implementácia princípov Industry 4.0 a prostriedkov rozšírenej a virtuálnej reality.

Viac o aktivite

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt podporený grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Viac o podpore

Podujatia

Úvodný seminár

Priebežný seminár

Záverečný seminár